سوره بقره

نقد ترجمه ساختار لغوی – معنایی آیه الکرسی در ترجمه‌ های فارسی

عنوان مقاله: نقد ترجمه ساختار لغوی - معنایی آیه الکرسی در ترجمه‌ های فارسی . نویسندگان: فاطمه آگهی ؛ محمدعلی رضایی کرمانی . سال انتشار: ۱۳۹۵   سطح مقاله: علمی پژوهشی چکیده آیات ۲۵۷-۲۵۵ سوره بقره معروف به آیه الکرسی است که به علت کثرت قرائت و روایات...

807 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
تعداد محصولات
1473
تعداد مقالات
2
تعداد کاربران
682
تعداد نظرات
22