سوره بقره

نقد ترجمه ساختار لغوی – معنایی آیه الکرسی در ترجمه‌ های فارسی

عنوان مقاله: نقد ترجمه ساختار لغوی - معنایی آیه الکرسی در ترجمه‌ های فارسی . نویسندگان: فاطمه آگهی ؛ محمدعلی رضایی کرمانی . سال انتشار: ۱۳۹۵   سطح مقاله: علمی پژوهشی چکیده آیات ۲۵۷-۲۵۵ سوره بقره معروف به آیه الکرسی است که به علت کثرت قرائت و روایات...

830 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳