شاهنامه فردوسی

بازتاب مفاهیم قرآنی پاداش و کیفر اعمال در شاهنامه

بازتاب مفاهیم قرآنی پاداش و کیفر اعمال در شاهنامه . نویسندگان:  رضا شجری ؛ حمیدرضا جوادی نوش آبادی  سطح مقاله: علمی پژوهشی کلیدواژه‌ها: قرآن ؛ روایات ؛ پاداش ؛ کیفر؛ شاهنامه ؛ فردوسی . چکیده جهان هستی، جهان مکافات است و هر عمل انسان عکس العملی...

839 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث