شهید مطهری

هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری

عنوان مقاله: هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری     نویسنده: علیرضا عابدی سرآسیا   واژگان کلیدی: هرمنوتیک مدرن; نظریه تفسیری; شهید مطهری ; ماهیت فهم; عوامل فهم; هدف فهم   سال انتشار: ۱۳۹۵ سطح مقاله: علمی پژوهشی

1333 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث