شهید مطهری

هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری

عنوان مقاله: هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری     نویسنده: علیرضا عابدی سرآسیا   واژگان کلیدی: هرمنوتیک مدرن; نظریه تفسیری; شهید مطهری ; ماهیت فهم; عوامل فهم; هدف فهم   سال انتشار: ۱۳۹۵ سطح مقاله: علمی پژوهشی

1089 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
تعداد محصولات
1473
تعداد مقالات
2
تعداد کاربران
677
تعداد نظرات
22