ظاهر و باطن قرآن

اثبات بطن قرآن در پرتو آیه «ما فرطنا فی الکتاب من شیء»

عنوان مقاله: اثبات بطن قرآن در پرتو آیه «ما فرطنا فی الکتاب من شیء» . نویسنده: سید حسین شفیعی دارابی . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژگان کلیدی: آیه ۳۸ انعام ، بطن قرآن ، معارف باطنی آیات. . چکیده بهترین...

943 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
واکاوی و بررسی اندیشه علامه مجلسی در تحلیل روایات تاویلی آیات قرآن با تکیه بر بحار الانوار و مرآه العقول

عنوان مقاله: واکاوی و بررسی اندیشه علامه مجلسی در تحلیل روایات تاویلی آیات قرآن با تکیه بر بحار الانوار و مرآه العقول . نویسنده: ابراهیم نصرالله پور علمداری ؛ دکتر قاسم قاضی زاده . سال انتشار: ۱۳۹۷                سطح...

731 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث