عالم غیب

واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم

عنوان مقاله: واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم . نویسندگان: علی محمد میرجلیلی ؛ محمدرضا بابایی دره  . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: قرآن کریم؛ روایات؛ جنود الهی؛ آثار تربیتی؛ ملائکه . چکیده حوزه...

510 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۲