علوم قرآن و حدیث

نقد روش شناختی تعاریف تفسیر موضوعی

معرفی اجمالی مقاله: نقد روش شناختی تعاریف تفسیر موضوعی ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: شهربانو خویشوند؛ پرویز آزادی؛ موضوع: نقد تعاریف تفسیر موضوعی ؛ تعداد صفحات: 18؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث ؛...

1655 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
رفتارسازی زبان ؛ رویکردی قرآنی

معرفی اجمالی مقاله: رفتارسازی زبان ؛ رویکردی قرآنی ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: سید محمدعلی علوی؛ محمدصادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور؛ موضوع: رفتارسازی زبان ؛ تعداد صفحات: 28؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات...

1298 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
ناکارآمدی اعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار

معرفی اجمالی مقاله: ناکارآمدی اعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: حسین آشوری؛ محمدصالح شریف عسکری؛ سید عدنان اشکوری؛ علی پیرانی‌ شال؛ موضوع: ناکارآمدی اعراب در نحو قدیم...

1530 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
فایل word: جایگاه حقوقی کفار غیر اهل کتاب از منظر قرآن کریم

معرفی اجمالی مقاله: جایگاه حقوقی کفار غیر اهل کتاب از منظر قرآن کریم؛ عنوان مجله: دوفصلنامه کتاب قیم؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: سید مصطفی میرمحمدی میبدی؛ فیروز اصلانی؛ تعداد صفحات: 29؛ فرمت فایل: doc - word؛ موضوع مقاله: جایگاه حقوقی کفار...

1818 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
عربی پنداری واژه های دخیل در قرآن در تفاسیر اسلامی (بررسی هشت نمونه موردی)

عربی پنداری واژه های دخیل در قرآن در تفاسیر اسلامی (بررسی هشت نمونه موردی از اعلام قرآنی) ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: مریم السادات خلیلی ازاد؛ مهرداد عباسی؛ موضوع: امامت و توحید در حدیث سلسله الذهب؛ تعداد صفحات: 23؛ فرمت فایل:...

1758 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
فایل word: نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل بیت علیهم ‌السلام در زمینه امامت

فایل WORD مقاله: نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل بیت علیهم ‌السلام در زمینه امامت؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: محسن دیمه کار گراب؛ سید محمد سجادی پور؛ تعداد صفحات: 30؛ فرمت فایل: doc - word؛ مرجع دانلود: معارف نت؛  موضوع مقاله: آیات الاحکام...

1046 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1396؛ نویسندگان: مریم السادات خلیلی ازاد؛ مهرداد عباسی؛ موضوع: کارکردهای پرسش از منظر قرآن ؛ تعداد صفحات: 22؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم...

1457 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
نحوه نوشتن چکیده | آموزش چکیده نویسی | نگارش چکیده | رشته علوم قرآن و حدیث

چکیده نویسی یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیق، به ویژه در مقاله و پایان‌نامه می‌باشد. با توجه اهمیت نگارش صحیح این بخش، در ادامه پیرامون نحوه نوشتن چکیده و آموزش چکیده نویسی مطالبی ارائه می‌شود.   اهمیت بخش چکیده چکیده در حقیقت نمای کلی مقاله...

2923 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث