خطبه غدیر

تحلیل شیوه‌ های تاثیرپذیری خطبه غدیر از قرآن کریم

رایگان

تحلیل محتوای سه خطبه غدیر با رویکرد لایه‌ شناسی مضمونی

رایگان
ارزیابی ارتباط آیه هفتم سوره انشراح با نصب امام علی (ع)

ارزیابی ارتباط آیه هفتم سوره انشراح با نصب امام علی (ع)

رایگان
0