فقه الحدیث

درآمدی بر سنت‌ های انتقال حدیث: خاستگاه اسناد و اعتبار آن

عنوان مقاله: درآمدی بر سنت‌ های انتقال حدیث: خاستگاه اسناد و اعتبار آن . نویسنده: فروغ پارسا . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژه‌های کلیدی: حدیث، اسناد، جعل احادیث، خاورشناسان . چکیده اسناد به‌معنای نام بردن از راویان از سنت‌ های ابداعی...

542 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
بررسی کاربرد عقل در نقد روایات

عنوان مقاله: بررسی کاربرد عقل در نقد روایات . نویسندگان: مجید معارف ، لعیا مرادی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژه‌های کلیدی: عقل، نقد روایات، عقل آلی، عقل مستقل. . چکیده عقل زیربنای تمام معیارهای نقد حدیث بوده و در نهایت...

758 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
تحلیل احادیث طینت از منظر فقه‌ الحدیث

عنوان مقاله: تحلیل احادیث طینت از منظر فقه‌ الحدیث . نویسندگان: محمود کریمی ، روح‌الله داوری . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژه‌های کلیدی: طینت، جبر، اختیار، سعادت، شقاوت، خانواده حدیثی طینت. . چکیده احادیث طینت ازجمله روایات کلامی است که در...

900 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
بررسی کارکرد سبب ورود حدیث در تبیین قواعد فقهی

عنوان مقاله: بررسی کارکرد سبب ورود حدیث در تبیین قواعد فقهی . نویسندگان: سید علی‌ اکبر ربیع نتاج ، علی تفریحی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژه‌های کلیدی: قواعد فقهی، سبب ورود، قاعده لاضرر، الزام، سبق. . چکیده یکی از موضوعات...

667 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل‌ بیت

عنوان: نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل‌ بیت . نویسندگان: بی‌ بی زینب حسینی ، مرتضی ایروانی نجفی، عاطفه احیاء جهرمی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژه‌های کلیدی: قرائات، قرائت اهل‌ بیت، کسائی، ابن‌ عباس، سیاری. . چکیده در جوامع حدیثی...

905 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
گونه شناسی و تحلیل مفاد روایات شیعی باب التسلیم، با رویکرد تسلیم در برابر اهل بیت (علیهم‌ السلام)

عنوان مقاله: گونه شناسی و تحلیل مفاد روایات شیعی باب التسلیم، با رویکرد تسلیم در برابر اهل بیت (علیهم‌ السلام) . نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ؛ فتح الله نجارزادگان ؛ مجتبی قربانیان    سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . چکیده تسلیم در برابر معارف...

788 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
کلینی و حوزه حدیثی قم

کلینی و حوزه حدیثی قم   نویسندگان: عبدالرضا حمادی ، سید علیرضا حسینی   سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی   چکیده برخی پژوهشگران معاصر معتقدند کتاب کافی در بغداد و متأثر از فضای عقل‌ گرای آنجا تدوین شده است. هر چند استفاده از منابع...

867 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
روایات نقصان عقل و ایمان زنان در بوته اعتبارسنجی

روایات نقصان عقل و ایمان زنان در بوته اعتبارسنجی   نویسندگان: دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی ، اسمر جعفری   چکیده احادیث دال بر کاستی عقل و ایمان زنان در منابع دست اول شیعه و سنی نقل شده است؛ این روایات منسوب به پیامبر (ص) و...

1429 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث