فهم قرآن

هرمنوتیک و نقش آن در کشف شبکه معنایی آیات قرآن کریم

عنوان مقاله: هرمنوتیک و نقش آن در کشف شبکه معنایی آیات قرآن کریم . نویسنده: محمد پارسائیان . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی   کلیدواژه‌ها: تفسیر قرآن ؛ هرمنوتیک ؛ دور هرمنوتیک ؛ پیش فرض ؛ شبکه معنایی . چکیده نگرش جامع‌...

945 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
واکاوی مفهوم تبیین و گونه‌های مختلف آن در آیه ۴۴ سوره نحل

عنوان مقاله: واکاوی مفهوم تبیین و گونه‌های مختلف آن در آیه ۴۴ سوره نحل . نویسنده: محسن احمد آخوندی . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژگان کلیدی: آیه ۴۴ سوره نحل ، گونه‌ های تبیین قرآن، اجمال. . چکیده تبیین...

833 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
بررسی چرایی کاربرد واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن کریم 

عنوان مقاله: بررسی چرایی کاربرد واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن کریم  . نویسندگان: محمد کاظم قهاری; محسن قاسم پور; پرویز رستگار جزی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلمات کلیدی: جزء سی ام قرآن کریم; مکتب صورت گرای روس;...

641 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
سیر تطور دیدگاه های دانشمندان مسلمان درباره مخاطبان اعجاز عقلی قرآن کریم

عنوان مقاله: سیر تطور دیدگاه های دانشمندان مسلمان درباره مخاطبان اعجاز عقلی قرآن کریم . نویسندگان: محمدهادی مرادی ؛ جلال مرامی ؛ عباس نوروزپور نیازی  . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی چکیده یکی از مسائل مربوط به اعجاز قرآن کریم، تقسیم معجزات به عقلی...

1526 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
اقناع مخاطب در قرآن پیرامون مسئله معاد

عنوان مقاله: اقناع مخاطب در قرآن پیرامون مسئله معاد . نویسنده: دکتر زهرا طاهری پور . سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی . چکیده معاد از موضوعات مهمی است که بخش قابل توجهی از آیات قرآن به آن اختصاص یافته است. اقناع یا متقاعدسازی به...

765 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن

عنوان مقاله: نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن . نویسندگان: فرج الله میرعرب ؛ سیدمحمدرضا صفوی . سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی . چکیده رابطه قرآن و سنت از مباحث مهم علوم قرآن است. بعضی در عین باطل دانستن نظریه قرآن‌ بسندگی، معتقدند قرآن...

822 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
روش‌ های به‌ کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن

عنوان مقاله: روش‌ های به‌ کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن . نویسندگان: محمدعلی رضایی کرمانی ؛ مرضیه رستمیان ؛ حسن نقی‌ زاده ؛ عباس اسماعیلی‌ زاده . سال انتشار: ۱۳۹۵      سطح مقاله: علمی پژوهشی . چکیده الفاظ و معارف قرآن از...

853 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث