میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن

میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن

رایگان
امکان‌ سنجی تاثیرپذیری قرائت حمزه کوفی از قرائت امام صادق (علیه‌ السلام)‏

امکان‌ سنجی تاثیرپذیری قرائت حمزه کوفی از قرائت امام صادق (علیه‌ السلام)‏

رایگان
نقد روایات فریقین در خصوص قرائت غیررایج «ولا تسال عن اصحاب الجحیم»

نقد روایات فریقین در خصوص قرائت غیررایج «ولا تسال عن اصحاب الجحیم»

رایگان
نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل‌ بیت

نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل‌ بیت

رایگان
پژوهشی در جایگاه ارزشی تجوید و سهم آن در خوشخوانی و تغنی قرآن کریم

پژوهشی در جایگاه ارزشی تجوید و سهم آن در خوشخوانی و تغنی قرآن کریم

رایگان

پی‌ جویی « قرائت عامه » در کتب تفسیری سده‌ های نخست و نقش آن در ترجیح قرائت

رایگان
نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن

نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم (بحث مورد پژوهانه: دو خط فاصله «–» و جمله معترضه‌)

رایگان
تأثیرات جریان مدینه محوری

تأثیرات جریان مدینه محوری در گسترش و ترویج برخی قرائات قرآنی

رایگان
0