مبانی فقه الحدیث

بررسی کاربرد عقل در نقد روایات

عنوان مقاله: بررسی کاربرد عقل در نقد روایات . نویسندگان: مجید معارف ، لعیا مرادی . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژه‌های کلیدی: عقل، نقد روایات، عقل آلی، عقل مستقل. . چکیده عقل زیربنای تمام معیارهای نقد حدیث بوده و در نهایت...

776 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث