شاخصه دانایی در مدیریت موفق بر پایه آموزه‌ های نهج‌ البلاغه

رایگان
کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی

کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی

رایگان

سبک‌ های مدیریت در نهج‌ البلاغه

رایگان
0