طاهره صفارزاد

سبک تاثیرپذیری ها و کارکرد عناصر قرآنی در اشعار طاهره صفارزاده

رایگان

پرتو کنایات قرآنی در دیوان جامی ؛ نویسندگان: سید محمد آرتا ؛ وحید سبزیانپور

رایگان
روش‌ شناسی احادیث اجتماعی

روش‌ شناسی احادیث اجتماعی

رایگان

شاخصه دانایی در مدیریت موفق بر پایه آموزه‌ های نهج‌ البلاغه

رایگان
کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی

کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی

رایگان
تورش‌ های رفتاری در مسائل اقتصادی از منظر قرآن کریم

تورش‌ های رفتاری در مسائل اقتصادی از منظر قرآن کریم

رایگان
روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن

الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم

رایگان
0