معناشناسی صبر در قرآن

معناشناسی صبر در قرآن / نویسندگان: علی صالحی حاجی آبادی ؛ اصغر هادی

رایگان
نقد و بررسی شیوه‌ های معادل‌ یابی واژگانی در ترجمه قرآن (با تکیه بر تحلیل مولفه‌ های معنای واژگان)

نقد و بررسی شیوه‌ های معادل‌ یابی واژگانی در ترجمه قرآن (با تکیه بر تحلیل مولفه‌ های معنای واژگان)

رایگان
بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین

بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات ۵۹ و ۸۳ سوره نساء از دیدگاه فریقین

رایگان
رویکردی زبان شناختی پیرامون چندمعنایی واژه رحمه در قرآن

رویکردی زبان شناختی پیرامون چندمعنایی واژه رحمه در قرآن

رایگان
دلالت فراسیاقی قرآن

ادله ادبی دلالت فراسیاقی قرآن

رایگان
معناشناختی عقل - شیخ طوسی - التبیان

واکاوی معناشناختی عقل در زبان عربی و قرآن کریم با تکیه بر آراء شیخ طوسی در التبیان

رایگان
هرمنوتیک و نقش آن در کشف شبکه معنایی آیات قرآن کریم

هرمنوتیک و نقش آن در کشف شبکه معنایی آیات قرآن کریم

رایگان

کاربرد تحلیل های معناشناختی در شناسایی تغییرات ‏ساختاری واژگان قرآنی

رایگان

واکاوی معنای «رجل مطلوب» در حدیث عنوان بصری

رایگان

بررسی ظرافت‌ های لغوی واژه «فقیر» در نهج البلاغه و مترادف‌ های آن بر اساس رابطه همنشینی و جانشینی

رایگان
تحلیل گفتمان بشارت در قرآن

تحلیل گفتمان بشارت در قرآن

رایگان
تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

تاثیر نقش‌ نماهای گفتمانی «واو» و «فاء» در تحلیل معنی آیات قرآن

رایگان
بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم رزق در قرآن کریم

بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم رزق در قرآن کریم

رایگان

معناشناسی تاریخی و توصیفی شعوب در قرآن کریم

رایگان
معناشناسی واژه وجه در قرآن

معناشناسی واژه وجه در قرآن

رایگان
تحلیل معنی‌ شناختی واژه «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

تحلیل معنی‌ شناختی واژه «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

رایگان
رویکردی ریشه‌ شناختی به ماده قرآنی عزم

رویکردی ریشه‌ شناختی به ماده قرآنی عزم

رایگان

بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)

رایگان
مولفه‌ های معنایی امام روابط همنشینی و جانشینی

تحلیل مولفه‌ های معنایی امام در آیه ۱۲ سوره یس با بهره‌ گیری از روابط همنشینی و جانشینی

رایگان
زیبایی شناختی قرآن

امکان‌ سنجی طرح تفسیر زیبایی شناختی قرآن کریم

رایگان
معناشناسی فواد

معناشناسی فواد در قرآن کریم

رایگان

تحلیل لایه‌ های معنایی – اخلاقی محبت در قرآن کریم با توجه به سیاق

رایگان
باهم‌ آیی واژگانی در قرآن

واکاوی زبان‌ شناختی باهم‌ آیی واژگانی در قرآن مجید (شواهدی از سور اسراء، کهف، مریم و طه)

رایگان

شبکه شعاعی معنای دیدن در خطبه‌ های نهج‌ البلاغه بر پایه معناشناسی شناختی قالبی (بررسی موردی فعل رای با تکیه بر ترجمه‌ های دشتی، جعفری و شهیدی)

رایگان
0