معناشناسی صبر

معناشناسی صبر در قرآن

معرفی اجمالی مقاله: معناشناسی صبر در قرآن ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: 1397؛ نویسندگان: امید قربانخانی؛ سید محمود طیب حسینی؛ موضوع: معناشناسی واژه صبر ؛ تعداد صفحات: 18؛ فرمت فایل: PDF؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ واژگان کلیدی: صبر ؛ معناشناسی...

873 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
تعداد محصولات
1473
تعداد مقالات
2
تعداد کاربران
682
تعداد نظرات
22