نجاشی

نقد اندیشه رجالی ارسال روایات بی‌ واسطه حریز از امام صادق (ع)

عنوان مقاله: نقد اندیشه رجالی ارسال روایات بی‌ واسطه حریز از امام صادق (ع) . نویسنده: مصطفی همدانی سال انتشار: ۱۳۹۷       سطح مقاله: علمی پژوهشی   کلیدواژه ها: حریز؛ یونس؛ روایت مرسل؛ روایات بی‌ واسطه حریز از امام صادق (ع)؛ روش تحمل حدیث چکیده حریز...

582 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
کارکرد فهرست‌ های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی

عنوان مقاله: کارکرد فهرست‌ های شیخ طوسی و نجاشی در تکمیل روش سزگین در بازیابی منابع آثار کهن روایی (مطالعه موردی: کتاب الزهد حسین بن سعید اهوازی) . نویسندگان: صرت نیل ساز ؛ ابوالفضل رجائی فرد   سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی...

772 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مساله انتساب

عنوان مقاله: ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مساله انتساب . نویسندگان: عبدالهادی فقهی زاده ؛ مجید بشیری . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: ابن غضائری؛ الضعفاء؛ انتساب کتاب؛ علم رجال . چکیده کتاب الضعفاء ابن عضائری یکی از منابع علم...

729 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث