معارف نت: آشنایی‌ زدایی و برجسته‌ سازی کلام در خطبه‌ های نهج‌ البلاغه با بهره‌ گیری از صنعت التفات

آشنایی‌ زدایی و برجسته‌ سازی کلام در خطبه‌ های نهج‌ البلاغه با بهره‌ گیری از صنعت التفات

رایگان
معارف نت : واکاوی خطبه نکوهش مردم بصره امام علی

واکاوی خطبه نکوهش مردم بصره امام علی (ع) با توجه به بافت متنی و بافت موقعیتی

رایگان
بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی

رایگان
بررسی و نقد سبک‏ شناختی مفهوم عبارت«ویل امه، کیلا بغیر ثمن» در نهج البلاغه

بررسی و نقد سبک‏ شناختی مفهوم عبارت «ویل امه، کیلا بغیر ثمن» در نهج البلاغه

رایگان
بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی به‌ ویژه نهج‌ البلاغه

بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی به‌ ویژه نهج‌ البلاغه

رایگان
نشانه‌ شناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهج‌ البلاغه

نشانه‌ شناسی و تحلیل فرامتنی برخی از کنایات نهج‌ البلاغه

رایگان
بررسی اهداف حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه

بررسی اهداف حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه

رایگان

بررسی ظرافت‌ های لغوی واژه «فقیر» در نهج البلاغه و مترادف‌ های آن بر اساس رابطه همنشینی و جانشینی

رایگان

بررسی معنای «حسنان»، «عطفای» و «ربیضه الغنم» در خطبه سوم نهج البلاغه

رایگان
تحلیل آرایه‌ های بدیع در خطبه غراء از منظر سبک‌ شناسی آماری

تحلیل آرایه‌ های بدیع در خطبه غراء از منظر سبک‌ شناسی آماری

رایگان
تبیین نقش و کارکرد ساخت‌ واژه‌ ها در ترجمه خطبه‌ های نهج‌ البلاغه

تبیین نقش و کارکرد ساخت‌ واژه‌ ها در ترجمه خطبه‌ های نهج‌ البلاغه

رایگان
بررسی منظورشناختی افعال کنشی و قطعی در نهج البلاغه

بررسی منظورشناختی افعال کنشی و قطعی در نهج البلاغه

رایگان
بیعت از دیدگاه امام علی (ع) در آموزه‌ های نهج البلاغه

بیعت از دیدگاه امام علی (ع) در آموزه‌ های نهج البلاغه

رایگان
روش‌ شناسی مواجهه امام علی (ع) با فرهنگ اخلاقی جاهلیت در نهج‌ البلاغه

روش‌ شناسی مواجهه امام علی (ع) با فرهنگ اخلاقی جاهلیت در نهج‌ البلاغه

رایگان

شاخصه دانایی در مدیریت موفق بر پایه آموزه‌ های نهج‌ البلاغه

رایگان
کارکردهای «عقل» در نهج البلاغه

کارکردهای «عقل» در نهج البلاغه

رایگان
نهج‌ البلاغه و نقد تاریخی (پژوهش موردی: وجود و عدم)

نهج‌ البلاغه و نقد تاریخی (پژوهش موردی: وجود و عدم)

رایگان
استخراج مولفه‌ های حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک‌ اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

استخراج مولفه‌ های حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک‌ اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

رایگان
نعت مفرد و دلالتهای آن در نامه های نهج‌ البلاغه

نعت مفرد و دلالتهای آن در نامه های نهج‌ البلاغه

رایگان

سبک‌ های مدیریت در نهج‌ البلاغه

رایگان

تحلیل خطبه فتنه نهج‌ البلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسم

رایگان

تحلیل هرمنوتیکی نهج‌ البلاغه، دریچه‌ ای به روی انسان معاصر

رایگان
بازشناسی سطوح گفتمانی در نهج‌ البلاغه

بازشناسی سطوح گفتمانی در نهج‌ البلاغه

رایگان
اثرپذیری حکمت‌ های نهج‌ البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌ های هستی‌ شناختی

اثرپذیری حکمت‌ های نهج‌ البلاغه از قرآن کریم در انعکاس انواع استعاره‌ های هستی‌ شناختی

رایگان
0