چندمعنایی

رویکردی زبان شناختی پیرامون چندمعنایی واژه رحمه در قرآن

عنوان مقاله: رویکردی زبان شناختی پیرامون چندمعنایی واژه رحمه در قرآن . نویسندگان: ابوالفضل سجادی ؛ سمیه ماستری فراهانی سال انتشار: ۱۳۹۴؛  سطح مقاله: علمی پژوهشی واژگان کلیدی: قرآن کریم ؛ زبان شناسی ؛ چندمعنایی ؛ واژه رحمه چکیده زبان مجموعه ‌ای از واژگان زنده و پویاست...

608 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث