کلینی

النوادر اشعری مصدر حدیثی الکافی الکلینی

عنوان مقاله: النوادر اشعری مصدر حدیثی الکافی الکلینی . نویسندگان: محسن قاسم پور ؛ مجتبی علی اکبریان . سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلیدواژه ها: منابع و مصادر حدیثی؛ الکافی کلینی؛ النوادر اشعری؛ حسین بن سعید اهوازی ؛ حدیث ....

733 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
الکافی و روایات اسحاق بن محمد احمر نخعی تلاشی برای شناسایی منبع کلینی در نقل روایات اسحاق 

عنوان مقاله: الکافی و روایات اسحاق بن محمد احمر نخعی تلاشی برای شناسایی منبع کلینی در نقل روایات اسحاق  . نویسنده: حمید باقری . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . کلمات کلیدی: محمد بن یعقوب کلینی ; الکافی; منابع; اسحاق بن محمد احمر...

680 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تحلیل احادیث طینت از منظر فقه‌ الحدیث

عنوان مقاله: تحلیل احادیث طینت از منظر فقه‌ الحدیث . نویسندگان: محمود کریمی ، روح‌الله داوری . سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی . واژه‌های کلیدی: طینت، جبر، اختیار، سعادت، شقاوت، خانواده حدیثی طینت. . چکیده احادیث طینت ازجمله روایات کلامی است که در...

907 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
کلینی و حوزه حدیثی قم

کلینی و حوزه حدیثی قم   نویسندگان: عبدالرضا حمادی ، سید علیرضا حسینی   سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی   چکیده برخی پژوهشگران معاصر معتقدند کتاب کافی در بغداد و متأثر از فضای عقل‌ گرای آنجا تدوین شده است. هر چند استفاده از منابع...

877 بازدید تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث