نکته مهم: کلیه حقوق مؤلفین، نویسندگان و ناشران در این پایگاه محفوظ می باشد. و تحقیقات مندرج در این وب سایت صرفا جهت مطالعه و استفاده کاربران با رعایت ضوابط حقوق مؤلفین و نویسندگان ارائه شده است. هرگونه کپی برداری و بازنشر اطلاعات ممنوع می باشد و پیگیرد قانونی دارد. همچنین، هزینه های دریافتی در این وب سایت به معنی فروش آثار محققین و نویسندگان گرامی نخواهد بود؛ بلکه کلیه مبالغ صرفا جهت «هزینه های نمایه سازی و اشتراک گذاری» تحقیقات در نظر گرفته شده است.